Przejdź do treści

Sztab Święta Chorągwi Łódzkiej ZHP 2023

Komenda święta

hm. Agnieszka Kmin-Piestrzyńska

Komendantka święta

hm. Małgorzata Bogusławska

Z-czyni Komendantki ds. Finansów i organizacji

phm. Tomasz Piestrzyński

Z-ca Komendantki ds. Wolontariuszy

pwd. Igor Wojciechowski

Z-ca Komendantki ds. Promocji

pwd. Jan Górniak

Z-ca Komendantki ds. Logistyki

Członkowie komendy święta

hm. Arkadiusz Rybacki

Członek komendy ds. współpracy z partnerami i sponsorami

phm. Karolina Filipczak

Członkini komendy ds. NS i atrakcji święta

pwd. Wojciech Karolczak

Członek komendy ds. atrakcji święta

pwd. Matylda Dębowska

Szefowa biura święta

Komendanci i komendantki pionów

phm. Katarzyna Mikołajczyk

Komendantka pionu zuchowego

phm. Zuzanna Dróżdż

Komendantka pionu harcerskiego

pwd. Marta Drzazga

Komendantka pionu starszoharcerskiego

pwd. Anna Piestrzyńska

Komendantka pionu wędrowniczego

hm. Radosław Rybacki

Komendant trasy instruktorskiej

pwd. Marlena Rybacka

Komendantka trasy instruktorskiej

hm. Katarzyna Wajman

Komendantka trasy seniorskiej

Szefowie i szefowe tras

pwd. Igor Bartsch

Szef trasy zuchowej

pwd. Martyna Rybacka

Szefowa trasy zuchowej

dh. Lilia Maksymiuk

Szefowa trasy harcerskiej

pwd. Zygmunt Gromacki

Szef trasy harcerskiej

pwd. Konrad Dębicki

Szef trasy harcerskiej

pwd. Zuzanna Rachowska

Szefowa trasy starszoharcerskiej

pwd. Kacper Ulatowski

Szef trasy starszoharcerskiej

pwd. Jarosław Krzyżański

Szef trasy starszoharcerskiej

pwd. Anna Piestrzyńska

Szefowa trasy wędrowniczej

pwd. Wiktor Kanicki

Szef trasy wędrowniczej